Marieta Avram

Studii:

 • absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București (1991);
 • doctor în drept al Universității din București, 2002.

 

Activitate profesională:

 • avocat în cadrul Baroului București începând cu anul 1991;
 • profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
 • director în cadrul Ministerului Justiției (1997-2000);
 • director în cadrul Direcției studii, documentare, informatică, economică și administrativă a Curții Supreme de Justiție (2002-2004);
 • judecător, Curtea de Apel București (2001);
 • redactor-șef adjunct (2002-2006) și redactor-șef (2006-2008) al publicației „Curierul judiciar”;
 • membru în consiliul științific al publicației „Revista de dreptul familiei”;
 • director juridic – BRD – G.S.G. (2004-2008);
 • prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2008-2012; 2013-2015);
 • membru în comisia pentru elaborarea proiectului noului Cod civil și a legii pentru punerea în aplicare a Codului civil (2007-2011);
 • mediator (2014-prezent).

Activitate științifică (selecție):

 •  autor al lucrărilor: Filiația. Adopția națională și internațională, Ed. All Beck, București, 2001; Actul unilateral în dreptul privat, Ed. Hamangiu , 2006; Drept civil. Familia, Ed. Hamangiu, București, 2013 (ed. a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2016; ed. a III-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2022);
 • coautor al lucrărilor: Fișe de drept civil. Dreptul familiei (coord. împreună cu prof. univ. dr. Emese Florian), Ed. Universul Juridic, București, 2018; Autoritatea părintească. Între măreției și decădere (coord.), Ed. Solomon, București, 2018; Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, București, 2010; Legislația familiei, ediție îngrijită, Ed. All, București, 1994 (ed. a II-a, 1995; ed. a III-a, 2001); Codul familiei și legile conexe, ediție îngrijită și adnotată, Ed. C.H. Beck, București, 2008; Ghid legislativ pentru organizațiile neguvernamentale din România, APADOR-CH, București, 2002; Buletinul jurisprudenței 1990-2003. De la Curtea Supremă de Justiție la Înalta Curte de Casație și Justiție (carte și CD), Ed. All Beck, București, 2003; Drept internațional privat. Culegere de spețe, Ed. All Beck, București, 2004;
 • autor sau, după caz, coautor de articole și studii publicate în prestigioase reviste de specialitate, precum: „Curierul judiciar”; „Dreptul”; „Pandectele Române”; „Analele Universității din București. Seria Drept”; „Revista română de drept privat”; „Revista de dreptul familiei”;
 • participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

Premii și decorații:

 • Premiul „Paul C. Vlachide al Uniunii Juriștilor din România (2006), pentru  lucrarea „Actul unilateral în dreptul privat”, Ed. Hamangiu, București;
 • „Steaua României”, în grad de Ofițer (2000).
 • Premiul „Ion P. Filipescu” – Opera Omnia. Premiul a fost anunțat de doamna conf. univ. dr. Adina R. Motica iar Laudatio a fost rostit de către doamna conf. univ. dr. Cristina Nicolescu.

Site:

www.avram.law

Contact:

marieta.avram@avram.law