Marius Floare

Studii:

  • absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2002) și al masterului „Instituții de drept privat” din cadrul aceleiași universități clujene (2004);
  •  absolvent al modulului pedagogic organizat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic al Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2007);
  • doctor în drept (drept civil), Facultatea de Drept a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2014).

 

Activitate profesională:

  • asistent universitar (2013-prezent), Facultatea de Drept a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca;
  • avocat în cadrul Baroului Cluj (2005-prezent) și membru al Consiliului Baroului Cluj (2018-prezent). 

Activitate științifică:

  1. a) articole și studii publicate în prestigioase reviste de specialitate indexate BDI (spre exemplu: „Revista Română de Drept Privat”, „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia”, „Curierul judiciar” etc.);
  2. b) lucrări publicate ca autor sau în coautorat:

Fișe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, București, 2018 (coautor);

Buna și reaua-credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, Ed. Universul Juridic, București, 2015;

Dreptul familiei – Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, București, 2013.

 

Premii:

  • Premiul „Simion Bărnuțiu” acordat în anul 2017 de către Academia Română pentru lucrarea Buna și reaua-credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, Ed. Universul Juridic, București, 2015.

Contact:

marius_floare@yahoo.com