Mihaela Adriana Oprescu

Studii (sinteză):

  • doctor în drept, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Sibiu (2008)
  • licență în drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca (1998)

 

Activitate profesională (sinteză):

  • lector universitar dr., Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

 

Activitate științifică (sinteză):

  • Mihaela Adriana Oprescu, Mugurel Marius Oprescu, Noul cod civil comentat şi adnotat. Despre familie. Art. 258-534, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2015.
  • Mihaela Adriana Oprescu, Legislaţia programelor şi proiectelor europene. Caiet de seminar, ediţia a II-a, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 2013.
  • Mihaela Adriana Oprescu, Legislaţia programelor şi proiectelor europene. Caiet de seminar, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 2012.
  • Mihaela Adriana Oprescu, Ocrotirea părintească, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010
  • Articole și studii publicate în diferite reviste de specialitate
  • Participant la diferite conferințe naționale și internaționale

 

Contact:

mihaela.oprescu@ubbcluj.ro

 

Sură info: https://sites.euro.ubbcluj.ro/