Mircea Mureșan

(n. 25 ianuarie 1937, Gherla – d. 5 octombrie 2003, la Cluj-Napoca)

Studii (sinteză):

  • 1958, absolvent cu diplomă de merit al Facultăţii de drept a Universităţii „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca;
  • 1970, doctor în drept cu teza „Forţa majoră în contractele economice”, sub îndrumarea profesorului Aurelian Ionaşcu;
  • 1971, absolvent al Facultăţii de drept comparat din Strasbourg.

 

Activitate profesională (sinteză):

  • 1990, conducător de doctorat la Facultatea de drept a Universităţii „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca;
  • 1992, intră în învăţământul superior ca profesor universitar. O face însă la Facultatea de drept a Universităţii creştine independente „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca.

 

Activitate științifică (sinteză):

  • aproximativ 50 de studii şi articole în periodice şi volume colective din ţară şi străinătate, 70 de comunicări la manifestări ştiinţifice, intervenient la patru congrese internaţionale de drept comparat (Pescara, Amsterdam,Teheran şi Cracovia);
  • principalele publicaţii (unic autor, coordonator sau în colaborare): „Dreptul de autor”, Ed. Academiei, 1969; „Contribuţia practicii judecătoreşti la dezvoltarea principiilor dreptului
    civil român”, 2 vol., Ed. Academiei, 1973 şi 1978; „Familia şi rolul ei în societatea socialistă”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1975; „Filiaţia şi ocrotirea minorilor”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980; „Dicţionar de drept civil”, Ed. Academiei, 1980 (prima lucrare de acest gen apărută la noi, realizată în colaborare cu M.N. Costin şi V. Ursa; a fost reeditată la Ed. Cordial Lex în anul 2009 sub îngrijirea unui colectiv coordonat de P. Vasilescu, colectiv care a finalizat munca începută de profesorul Mureşan); „Dinamica relaţiilor sociale reglementate de lege, oglindită în teoria şi practica dreptului”, 2 vol., Cluj-Napoca, 1988 şi 1990; „Drept civil. Partea generală”, Ed. Cordial Lex, ediţii succesive 1994, 1996 şi 1998; „Drept civil. Persoanele”, Ed. Cordial Lex, ediţii succesive 1994 şi 1997; „Contractele civile”, Ed. Cordial Lex, 2 vol., ediţii succesive, 1996, 1998 şi 1999, devenit apoi „Drept civil. Contractele speciale”, ultima ediţie apărută în 2013; „Drept civil. Succesiunile – Privire sintetică”, Ed. Cordial Lex, ediţii succesive 1995 şi 2000, ultima ediţie apărută în 2013.

 

*Sursă: M.D. Bob (coord.), In memoriam MIRCEA MUREŞAN, Ed. Universul Juridic, 2014, pp. 7-8