Neconstituționalitate. Dispozițiile art. 378 alin. (1) lit. c) C.pen. Neplata pensiei de întreținere stabilită prin act notarial (în rezumat)

Bogdan Dumitru Moloman

Neconstituționalitate. Dispozițiile art. 378 alin. (1) lit. c) C.pen. Neplata pensiei de întreținere stabilită prin act notarial (în rezumat)

Este necesar ca norma penală criticată [i.e. art. 378 alin. (1) lit. c) C. pen.] să incrimineze şi neplata, cu rea-credinţă, a pensiei de întreţinere ce derivă din obligaţia civilă de
întreţinere a părinţilor faţă de copiii minori sau majori, după caz, stabilită prin convenţie autentică în procedura notarială de divorţ.
Legiuitorul are competenţa constituţională de a include în sfera ilicitului penal neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere fixate prin convenţie în procedura notarială, câtă vreme săvârşirea acestei fapte aduce atingere relaţiilor de convieţuire socială în cadrul familiei, urmarea imediată constând într-o stare de pericol pentru existenţa relaţiilor de familie, prin punerea persoanei îndreptăţite la întreţinere în situaţia de a fi lipsită de mijloacele de întreţinere ori de sprijin moral.
Ocrotirea prin mijloace juridice extrapenale, de drept civil, a valorilor arătate este insuficientă; în această materie, doar instituirea unor mijloace specifice dreptului penal ar putea
determina adoptarea unei atitudini active din partea celui obligat la întreţinere prin convenţie notarială.
Izvorul pensiei de întreţinere, în ipoteza de la art. 378 alin. (1) lit. c) C. pen., îl pot constitui atât hotărârea judecătorească pronunţată în procedura desfacerii căsătoriei prin divorţ
şi hotărârea de expedient prin care instanţa de judecată consfinţeşte acordul de mediere referitor la pensia de întreţinere, cât şi convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, autentificată de notar, încheiată în ipoteza desfacerii căsătoriei prin acordul părţilor în procedura notarială [CC, dec. nr. 221/2023, publicată în M. Of. nr. 505 din 09 iunie 2023, trimisă, în rezumat, de BOGDAN DUMITRU MOLOMAN].

Publicată în RDF nr. 2/2023