Oana Motica

Activitate profesională:

  • Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
  • notar public, Biroul Notarilor Publici Asociați Motica-Diaconu

Activitate științifică (sinteză)

  • Cărți: Fundamentul răspunderii civile pentru fapta minorului şi a celui pus sub interdicţie judecătorească, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Elemente de drept public şi drept privat, Ed. Universitas Timisiensis, 2006, (coautor); Elemente de drept – curs universitar pentru studenţii facultăţilor de ştiinţe economice, Editura Universitas Timisiensis, 2003, (coautor).
  • articole și studii publicate în diverse reviste de specialitate
  • participant la conferințe naționale și internaționale

Contact:

oana.motica@e-uvt.ro