Traian Ionașcu

Traian Ionașcu (n. 17.04.1897, Iași –  d. 19.11.1981, București)

Studii

 • Licenţiat al Facultăţii de Drept din laşi (1918).
 • Doctor în drept al Universităţii din Paris cu teza L’evolution de la notion de cause dans Ies conventions â titre onereux. Etude de la doctrine et de l’extension de la notion de cause en jurisprudence (1923).
 • Doctor docent în ştiinţe juridice (1955).

Activitate profesională

 • Jurist român
 • Profesor de drept civil la Universitatea din București
 • Vicepreședinte al Facultății internaționale de drept comparat din Strasbourg.
 • Cavaler al Legiunii de Onoare a Republicii Franceze (1931). Membru corespondent (1963) şi membru titular (1970) al Academiei Internaţionale de Drept Comparat de la Haga.
 • Membru activ al Asociaţiei de Drept Internaţional de la Londra şi al Societăţii de Legislaţie Comparată din Paris.
 • Membru corespondent la American Institut of Comparative Law and Legislation din Washington, Instituto di Studi legislativi din Roma şi Internationale Verinigung fur Recht und Sozialphilosophie din Berlin.
 • Membru corespondent (21 martie 1963) şi membru titular (1 martie 1974) al Academiei Române.
 • Membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice din România (1970).

Biblibiografie selectivă

A. Monografii. Cursuri. Culegeri de studii

 • 1. Studii de drept civil comparat şi aprofundat, Iaşi, 1925.
 • 2. Succesiuni şi liberalităţi. Curs. Iaşi, 1927-1928.
 • 3. Teoria generală a obligaţiilor. Curs. Iaşi, 1930.
 • 4. Stipulaţia pentru altul ca mijloc de transmisiune pasivă, cu titlul particular, a obligaţiilor, Craiova, 1930.
 • 5. Dreptul familiei, împărţirea bunurilor şi posesia, Iaşi, 1931.
 • 6. Proprietatea şi celelalte drepturi reale. Starea şi capacitatea persoanelor. Curs. Iaşi, 1933.
 • 7. Probe, contracte speciale, credit civil şi regim matrimonial. Curs. Iaşi, 1931.
 • 8. Principiile şi tehnica reparaţiei prejudiciilor în dreptul civil. Curs. Iaşi, 1938.
 • 9. Ideea de aparenţă şi rolul ei în dreptul civil modern. Curs aprofundat de doctorat. Bucureşti, 1943.
 • 10. Drept civil. Introducere în studiul dreptului civil. Curs. Bucureşti, 1947.
 • 11. Teoria generală a obligaţiilor în dreptul civil român de democraţie populară. Curs. Bucureşti, 1950.
 • 12. Curs de introducere în dreptul civil român de democraţie populară, Bucureşti, 1951.
 • 13. Curs de drept civil – Persoane fizice, Bucureşti, 1957.
 • 14. Drept civil pentru facultăţile de ştiinţe juridice. Partea a II-a. Persoanele, Bucureşti, 1959.
 • 15. Teoria şi practica litigiilor precontractuale, Bucureşti, Editura Academiei, 1962 (în colaborare).
 • 16. Persoanele juridice. Drepturile de proprietate socialiste şi celelalte drepturi reale principale, Bucureşti, 1962.
 • 17.Curs pentru studenţii anului II, ed. a III-a, Bucureşti, 1962.
 • 18. Capacitatea de exerciţiu, cap. V: Ocrotirea minorului; cap. IV: din lucrarea colectivă Persoana fizică în dreptul R.P.R., apărut sub redacţia Traian Ionaşcu, Bucureşti, Editura Academiei, 1963.
 • 19. Teoria generală a contractelor economice, vol. I, 1963, vol. II, 1965, Bucureşti, Editura Academiei.
 • 20. Dreptul de proprietate socialistă şi alte drepturi reale principale de tip nou în dreptul R.P.R., Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1964 (în colaborare). 21. Sancţiunile privitoare la neîndeplinirea condiţiilor cerute pentru încheierea căsătoriei. Cap. V al titlului I al lucrării colective Căsătoria în dreptul R.P.R., Bucureşti, Editura Academiei, 1964.
 • 21. Noţiunea, clasificarea, fundamentul juridic şi rolul organizaţiilor socialiste, persoane juridice în dreptul socialist român. Cap. I: Capacitatea organizaţiilor socialiste; cap.IV: Reorganizarea persoanelor juridice; cap. XI al lucrării colective Organizaţiile socialiste ca persoane juridice în România, Bucureşti, Editura Academiei, 1967.
 • 22. Elementele şi efectele actului juridic civil, cap.VIII, secţiunile I-V: Nulitatea actului juridic, cap. IX (în colaborare) al lucrării colective Tratat de drept civil, volumul I, Partea generală, Bucureşti, Editura Academiei, 1967.
 • 23. Contribuţia Institutului de Cercetări Juridice la dezvoltarea ştiinţei juridice în România în cei 15 ani de activitate de la înfiinţarea sa. “Studii şi cercetări juridice”, nr. 4 , 1969.
 • 24. Istoria ştiinţelor în România. Ştiinţe juridice, Bucureşti,Editura Academiei, 1975, 117 p.
 • 25. Drepturile reale principale în România, Bucureşti, Editura Academiei, 1978 (în colaborare)

 

B. Studii

 • 1. Eroarea şi viciile redhibitorii, “Pandectele Române”, 1922, I, 325.
 • 2. Convenţiile ilicite şi imorale, “Pandectele Române”, 1922, 1, 201 şi 1924, 2, 329.
 • 3. Vânzarea imobilelor minorilor în dreptul internaţional şi interprovincial, “Pandectele Române”, 1923, 1, 191 şi 1925, 2, 320; “Revista juridică”, Cluj, nr. 8, 1928.
 • 4. Monografia art.752 Cod civil român, “Pandectele Române”, 1924, 2, 161.
 • 5. Neretroactivitatea, abrogarea şi autoritatea lucrului judecat în cadrul contestaţiei la executarea hotărârilor de expropriere, date pe baza legilor agrare din 1918 şi 1921, “Pandectele Române”, 1926, 2, 265.
 • 6. Antagonismul juridic, “Minerva”, Iaşi, nr. 3, 1927.
 • 7. Voinţa psihologică şi voinţa juridică, “Minerva”, Iaşi, nr. 1, 1927.
 • 8. Politica juridică, “Minerva”, Iaşi, nr. 2, 1928.
 • 9. Inadmisibilitatea intervenţiei forţate direct în apel, mai ales când tinde la dovedirea simulării cesiunii de creanţă împotriva debitorului cedat, terţ faţă de simulaţiune, “Pandectele Române”, 1931, 4, 185.
 • 10. Particularităţile instituţiei contractuale şi validitatea donaţiilor “mortis causa” în dreptul românesc, “Pandectele Române”, 1923, 4, 155.
 • 11. Aparenţa de stat şi efectele ei, “Dreptul”, 1944.
 • 12. Rezerva unui părinte supravieţuitor în dreptul civil român, “Pandectele săptămânale”, 1945, nr. 12-14.
 • 13. Caracterele transmisiunii treimii de bunuri prevăzute de art.285 alin. 2, Codul civil, “Informatorul juridic”, nr. 5-7, 1947.
 • 14. Deplina capacitate civilă a femeii măritate şi mandatul tacit domestic, “Justiţia nouă”, nr. 5-6, 1948.
 • 15. Restituirea îmbogăţirii fără justă cauză, în dreptul civil sovietic, “Analele Româno-Sovietice”, nr. 13, 1958.
 • 16. Regimul matrimonial legal, în cadrul revizuirii Codului civil român, “Studii”, nr. 2, 1948.
 • 17. Adopţiunea, în lumina decretului prezidial nr.131 din 2 aprilie 1949, “Justiţia nouă”, nr. 7-8, 1949.
 • 18. Modificările aduse Codului civil de principiul constituţional al egalităţii sexelor, “Justiţia nouă”, nr. 2, 1950.
 • 19. De la adopţiune la înfierea instituită prin decretul nr.182 din 19 octombrie 1950, “Justiţia nouă”, nr. 7-8, 1951.
 • 20. Soluţii noi în practica arbitrală a anului 1953 şi începutul anului 1954, “Justiţia nouă”, nr. 3,1954.
 • 21. Declararea judecătorească a morţii, în lumina decretului nr. 31 din 30 ianuarie 1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, “Justiţia nouă”, nr. 5, 1955.
 • 22. Numele şi domiciliul persoanei fizice în lumina recentei legislaţii a R.P.R., “Analele Universităţii Bucureşti, Seria Ştiinţe Sociale Juridice”, nr. 6, 1956.
 • 23. Capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi ocrotirea sub aspect patrimonial a lipsei şi restrângerii acestei capacităţi în lumina recentei legislaţii a R.P.R., “Studii şi cercetări juridice”, nr. 1, 1956.
 • 24. Egalitatea condiţiei juridice a soţilor în dreptul R.P.R., “Legalitatea populară”, nr. 10, 1958.
 • 25. Cu privire la un aspect necercetat de teoriile referitoare la fundamentul juridic al personalităţii întreprinderilor şi organizaţiilor socialiste de stat, “Legalitatea populară”, nr. 3, 1961.
 • 26. Patrimoniul, funcţiile şi caracterele sale juridice în dreptul civil al R.P.R., “Justiţia nouă”, nr. 2,1961.
 • 27. Forţa majoră în executarea contractului economic, “Studii şi cercetări juridice”, nr. 3, 1964 (în colaborare).
 • 28. Concepţia dreptului civil al Republicii Socialiste România asupra nulităţii actului juridic, “Studii şi cercetări juridice”, nr. 2, 1966 şi nr. 1, 1967 (în colaborare).
 • 29. Stabilitatea căsătoriei, “Cronica”, Iaşi, nr. 14, 1967.
 • 30. Concepţia asupra cauzei obligaţiilor în dreptul civil socialist român. Rolul cauzei potrivnice legii sau regulilor de convieţuire socială. În: Dreptul ca instrument de formare, dezvoltare şi ocrotire a personalităţii umane, Bucureşti, Editura Academiei, 1973, p.109-130 (în colaborare).
 • 31. Fapta ilicită şi elementele răspunderii civile delictuale, “Studii şi cercetări juridice”, nr. 1, 1972, (în colaborare).
 • 32. Răspunderea civilă delictuală. Culpa ca element necesar al răspunderii. “Studii şi cercetări juridice”, nr. 1, 1970, (în colaborare).
 • 33. Răspunderea pentru “fapta lucrului” – art.1000 al. 1, C. civ., “Studii şi cercetări juridice”, nr. 4, 1972 (în colaborare).