Ana Elena RANTA

Studii:

 • Licențiată a Facultății de Științe Politice și Administrative, Specializarea Administrație Publică, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 • Licenţiată în Drept la Facultatea de Drept – Cluj-Napoca, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, din Bucureşti.
 • Absolventă a programului de Studii Aprofundate, Facultatea de Drept, Specializarea „Drept și administrație publică”, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 • Doctor în Științe ale Comunicării, titlu acordat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2015).

Activitate profesională:

 • lector la Departamentul Administrație și Management Public, din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (din 2016 până în prezent);
 • asistent universitar în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2006-2016);
 • cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Administraţie şi Management Public, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2002-2006)
 • coordonator de proiecte în cadrul Fundaţiei Civitas, Cluj Napoca, desfășurând activități de consultanță pentru administrația publică, elaborare de proiecte și coordonare a implementării proiectelor (2001-2003).

Activitate științifică:

 • Aspecte privind noţiunea de serviciu public în context actual, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.2(8)2002;
 • Gestionarea serviciilor publice, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.1(10)2004;
 • Instituţia prefectului.Unele aspecte privind necesitatea ameliorării cadrului legislative, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.1(13)2005;
 • Dezvoltarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.2(14)2005.
 • Evoluţia legislaţiei în domeniul funcţiei şi funcţionarului public în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2(22)/2008.
 • Aspecte de drept comparat referitoare la functia publică și functionarii publici, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Număr Special. Număr publicat în cadrul proiectului „Program Postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice”, 2010.
 • The communication of local public authorities with mass-media. Effects and best practicies, in Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 34 E/October/2011
 • Law in Action: Case Studies in Good Governance, capitol:Case Study on the Demand for Classified Public Information, editors Dacian Dragos, Bogdana Neamtu, Roger Hamlin, Institute for Public Policy and Social Research, Michigan State University, East Lansing, Michigan, 2011.
 • Dragos Dacian, Ana Elena Ranta, Remus Chiciudean – Proceduri administrative, Tritonic, 2013.
 • Accesul liber la informaţiile de interes public – obligaţie legală în sarcina autorităţilor administraţiei publice. Studiu de caz privind gradul de accesibilitate al informațiilor de interes public comunicate din oficiu, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.2(35)/2014.
 • Caracteristici ale activitatilor de comunicare cu publicul in context administrativ: aspecte teoretice si practice, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.2(37)/2015.
 • Identificarea barierelor, deficienţelor şi nevoilor de îmbunătăţire a comunicării instituţionale în administraţia publică. Rolul relaţiilor publice în acest context, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.2(39)/2016.
 • Evoluții ale cadrului legal privind aspecte procedurale referitoare la dobândirea / redobândirea cetățeniei române. Demersuri de simplificare și o mai bună reglementare, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2(41) 2017
 • The Administrative Procedure Regarding the Acquisition/Restoration of Citizenship. Legal and Case Law Aspects in Sustainable Developmentand Resilience of Local Communities and Public Sector Organizations Conference Proceedings‘Transylvanian International Conference in Public Administration’,16-18 November 2018, Cluj-Napoca, Romania, Accent, 2019 Cluj-Napoca
 • Aspecte teoretice si jurispudentiale privind actele de stare civilă, în Revista transilvana de stiinte administrative, nr. 1(46)2020
 • Acte si proceduri administrative de stare civila – Caiet de seminar, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2020.
 • Întocmirea și transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români aflați în străinătate — aspecte teoretice și jurisprudențiale, , în Revista transilvana de stiinte administrative, nr. 2(49)/2021.
 • Membru în colectivul de elaborare a lucrării Codul Administrativ Comentat, Vol. I, (coordonator – Verginia Vedinaș), Ed. Universul Juridic, 2022.

 

Articol publicat în RDF: nr. 1/2023

Contact:

ana.ranta@fspac.ro