Nr. 1/2023

 
 
STUDII  
Alin-Ioan Axente  Eseu cu privire la remediile creditorului prejudiciat prin acte și acțiuni de dreptul familiei. Recunoașterea persoanei juridice de drept privat ca titular al acțiunilor în justiție specifice dreptului familiei pp.19-63
Flavius A. Baias, Andreea Boar, Flavius Alexandru Boar Tendințe noi în protecția adulților vulnerabili. Reforma incapacității și cerința discernământului pp.64-108
Eliza Cerutti Gestación por sustitución: desafíos contemporáneos del derecho internacional privado y la imputación de los vínculos parentales pp.109-134
Cristiana Mihaela Crăciunescu Ocrotirea copilului în contextul violenței domestice pp.135-151
Mónica Graiewski Restitución internacional de menores. ¿Quién investiga a los progenitores que sustraen a sus hijos? pp.152-173
Codruța Hageanu Din nou despre consimțământul la adopție și despre puterea judecătorului în procedura adopției pp.174-198
Bogdan Dumitru Moloman Întrebări, îndoieli și incertitudini privind atribuțiile autorității tutelare după intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022 pp.199-225
Ioan Ilieș Neamț Ar fi simplu, dacă nu ar fi complicat: divorțul judiciar prin acord pp.226-291
Ana Elena Ranta, Diana Nicoleta Vlaicu Unele aspecte privind dreptul la nume în lumina noilor modificări legislative pp.292-314
Alexandru Radu Togan, Adrian Chiper Considerații asupra adopției cu efecte depline în dreptul românesc în ipoteza în care adoptatul are descendenți firești pp.315-335
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ
Ioana-Anamaria Filote-Iovu Regulator de competență în materia tăgăduirii paternității (însoțită de comentariu) pp.339-352
Evelina Oprina Ordonanță președințială. Schimbarea domiciliului minorului. Nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Refuzul minorului pp.353-360
RESTITUTIO
Eugen A. Barasch Obligația de întreținere a părinților față de copilul lor minor pp.363-380
RECENZII
Valeriu Stoica Marieta Avram, Drept civil. Familia, ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2022, 840 pag. pp.383-390
EVENIMENT pp.393-396

TABLE DE MATIÈRES_nr_1_2023

TABLE OF CONTENTS_nr_1_2023