Flavius Alexandru Boar

Studii:

  • licență/LLB, Drept (Universitatea din București, dublă diplomă cu Universitatea Paris 1 Panteon-Sorbona, 2010);
  • master/LLM, Dreptul Internațional și European al Afacerilor (Universitatea din București, dublă diplomă cu Universitatea Paris 1 Panteon-Sorbona, 2011);
  • doctorat, Drept European/Drept Ipotecar (Universitatea din București, dublă diplomă cu Universitatea Paris 1 Panteon-Sorbona, octombrie 2019) – Mențiune foarte onorabilă cu felicitările juriului. Titlul tezei: «O ”Euro-ipotecă” propusă ca garanție imobiliară independentă. Tendințe interne și supranaționale», sub direcția dnei. profesor Elena-Simina Tănăsescu și a dl. profesor Laurent Aynès.

Activitate profesională:

  • notar public în Camera Notarilor Publici din Timișoara (România) din ianuarie 2013;
  • consilier juridic la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România din iunie 2019;
  • din februarie 2013, colaborator extern al Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene din București;
  • din octombrie 2022, asistent universitar la Facultatea de Drept – Universitatea din București: Drept constituțional și Instituții Politice.

Activitatea științifică:

I. Prezentări în conferințe juridice internaționale (sinteză) • ”Proceduri Colective în Recuperarea Debitelor Administrațiilor Locale”, la ”Tendințe Actuale în Dreptul Public. Abordare Juridică și Filosofică”, 13 Iunie 2014, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, publicat în ”Tendințe Actuale în Dreptul Public. Abordare Juridică și Filosofică”, Editura Universitară, București, 2014 • ”Whose Freedom is it Anyway? Restrictions on In Rem Security as Obstacles to the Internal Market”, la ”Young Property Lawyers Forum” organizat de Universitatea din Maastricht la Institutul Max Planck de Drept Internațional Privat și Drept Comparat din Hamburg, Ediția a 7-a , 21-23 Septembrie 2016, Hamburg, publicat în ”Property Law Perspectives VI”, Maastricht Law Series. Volume 7, Eleven International Publishing, Haga, 2019 • ”Buna-credință în materia simulației – o contradicție în termeni?” împreună cu prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, la ”Probleme dificile de drept civil – Ce știm și ce vrem: interferențe și delimitări conceptuale în Codul civil”, Ediția a 9-a, 22 octombrie 2020, București, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2020, Universul Juridic, București și în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2021, Notarom, București • ”Simulația convenției matrimoniale în practica notarială. Perspectiva lichidării regimului matrimonial” împreună cu prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, la ”Conferința [inter]națională de Drept civil. Familia”, Ediția a IV-a, 22-23 octombrie 2021, București, publicat în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022, Universul Juridic, București

II. Alte lucrări publicate în revistele de specialitateLe caractère public de l’activité notariale dans le système de l’Union Européenne, în Revista Română de Drept European nr. 6/2011; Aplicarea art. 931 din Legea nr. 85/2006 în situația în care bunul promis de falit este ipotecat, în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 10/2011; Dificultățile conceptuale ale ipotecii imobiliare abstracte, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2012; Condiții ale aplicării prezumțiilor de renunțare la moștenire instituite în noul Cod civil, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013;  Cadrul normativ european al circulației contractelor imobiliare, în Revista Română de Drept European nr. 4/2013; Regulamentul Bruxelles I bis, în Revista Română de Drept European nr. 3/2014; Legea nr. 17/2014: De la rațiunea reglementărilor la complexitatea dificultăților practice, în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2014; Dilema corneliană a separării bunurilor necesare profesiei, între act de transfer intrapatrimonial și fapt juridic al afectării, în Buletinul Notarilor Publici nr. 5/2015; Solicitările de copii din arhiva notarială vs. secretul profesional, în Buletinul Notarilor Publici nr. 5-6/2021; Lichidarea regimului matrimonial (în coautorat cu prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias), în Buletinul Notarilor Publici nr. 4/2022; Lichidarea regimului matrimonial. Incidenţa simulaţiei. Practică notarială (în coautorat cu prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias), în R.D.F. nr. 1/2022; Exheredarea. Teorie și practică notarială (în coautorat cu drd. Andreea Boar), în Buletinul Notarilor Publici nr. 1/2023.

III. Coautor al lucrării Legea notarilor publici. Comentariu pe articole (coord. I.F. Popa, A.A. Moise), Ed. Solomon, București, 2016.

Contact:

boarflavius@yahoo.com