Capacitatea de exercițiu a drepturilor civile și ocrotirea sub aspect patrimonial a lipsei și a restrîngerii acestei capacități, în lumina recentei legislații a R.P.R.

CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A DREPTURILOR CIVILE ŞI OCROTIREA SUB ASPECT PATRIMONIAL A LIPSEI ŞI A RESTRÎNGERII ACESTEI CAPACITĂŢI, ÎN LUMINA
RECENTEI LEGISLAŢII A R.P.R.

Traian R. IONAŞCU

CAPITOLUL I: Capacitatea de exerciţiu şi sistemul generat de ocrotire a celor lipsiţi de. această capacitate sau cu capacitatea de exerciţiu restrtusă. (Secţ. I: Noţiuni generale; Secţ. II: Întinderea lipsei capacităţii de exerciţiu şi a restrîngerii capacităţii de exerciţiu; Secţ. III: Sancţiunea actelor juridice civile încheiate cu nesocotirea lipsei capacităţii de exerciţiu sau a incapacităţii parţiale de exerciţiu). Capitolul II: Ocrotirea minorului (Secţ. I: Ocrotirea minorului prin părinţii săi; Secţ. II: Ocrotirea minorului prin tutore). CAPITOLUL III: Ocrotirea alienatului mintal şi a debilului mintal prin punerea lor sub interdicţie judecătorească.

 

Articolul a fost publicat în Studii şi cercetări juridice, Bucureşti, 1956.

 

Publicat în secțiunea Restitutio a RDF nr.  2/2023