Cetean-Voiculescu Laura

Studii:

 • absolventă a program de studii de licență Drept, Universitatea ”1 Decembrie 1918”din Alba Iulia, examenul de licență Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu (1999);
 • licență în Științe Sociale – Asistență Socială, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2002);
 • doctor în drept, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (2007)

Activitate profesională:

 • preparator universitar (1999 – 2002) la Facultatea de Științe, specializarea drept, a Universității „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia;
 • asistent universitar doctorand (2002-2007) la Facultatea de Științe, specializarea drept, a Universității „1 Decembrie 1918″, Alba Iulia;
 • lector universitar doctor (2007 – 2010) la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea drept, a Universității „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia;
 • membru al Senatului Universității și Director Departament de Științe Juridice și Administrative (2012-2023).
 • conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba

Activitate științifică:

 • Publicații – peste 10 cărți publicate la Edituri (CH Beck, Hamangiu, Universul Juridic, ProUniversitaria, Lumen, Aetrnitas, Risoprint), peste 50 articole publicate în Reviste de specialitate sau volumele unor conferințe interne/internaționale.;
 • Membru în colectivul de redacție și științific al revistei Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudenţia, numerele 2-25.
 • Membru în comitetul științific internațional al Editurii Lumen, Iași, începând cu 10.07.2012, în calitate de consultant științific de expert științific în cadrul conferințelor naționale și internaționale pe care Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen și Editura Lumen le organizează.
 • Membru fondator Asociația profesională ”Jus Alba”.
 • Membru comitetul științific și de organizare sau moderator la manifestări științifice naționale/internaționale.

Articole publicate în Revista de Dreptul Familiei: nr. Supliment/2021

Contact:

laura.cetean@uab.ro

lauravoiculescu@yahoo.com