Cristian Mareș

Studii:

 • licențiat al Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2002);
 • studii post-universitare, specializarea „Drept internațional public și drept comunitar”, Facultatea de Drept și Științe Economice, Universitatea „Bretagne Occidentale”, Brest, Franța (2004);
 • doctor în drept, Universitatea din Craiova (2010).

 

 Activitate profesională:

 • conferențiar universitar, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgoviște (2022-în prezent);
 • lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București (2017-2019);
 • lector universitar, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgoviște (2009-2022);
 • asistent universitar, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște (2005-2009);
 • preparator universitar, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște (2002-2005);
 • avocat asociat, Societatea de Avocați Mareș & Mareș, Baroul București (2011-prezent);
 • avocat definitiv colaborator, Societatea de Avocați Mușat & Asociații, Baroul București (2011);
 • avocat definitiv colaborator, Societatea de Avocați J&A Garrigues SLP – Sediu Permanent, Baroul București (2008-2011);
 • avocat definitiv colaborator, Societatea civilă de Avocați Mareș & Asociații, Baroul București (2006-2008);
 • avocat stagiar, Baroul Dâmbovița (2004-2006).

 

Activitate ştiinţifică:

 • autoral lucrărilor: Dreptul familiei, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2022; Dreptul familiei, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015; Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, București, 2013; Dreptul familiei și actele de stare civilă, Ed. Valahia University Press, Târgoviște, 2009.
 • coautor al lucrărilor: Legislația privind taxele judiciare de timbru. Soluții. Argumente. Explicații, Ed. C. H. Beck, București, 2016; Dreptul Uniunii europene și colectivitățile locale, Ed. Universul Juridic, București, 2013.
 • autor sau, după caz, coautor a peste 30 de articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate juridică din ţară („Dreptul”, „Lex Et Scientia International Journal”, „Revista de Dreptul Familiei”, „Revista Română de Jurisprudenţă”, „Revista Română de Arbitraj”, „Valahia University Law Study”), precum și din străinătate [„Cuadernos de Derecho Transnacional” (Madrid, Spania)].
 • Dintre articolele publicate, menționăm cu titlu de exemplu: Some comments related to the international child abduction as regulated by the Council Regulation (EU) no. 1111/2019 and the Romanian Case Law, Cuadernos de Derecho Transnacional nr. 2(14)/2022; Considerații privind obligația legală de întreținere dintre părinți și copii, în R.D.F. nr. 1/2022; Despre data desfacerii căsătoriei și unele efecte ale divorțului, în R.D.F. nr. 2/2021; Theoretical and practical issues regarding the child’s care, Lex Et Scientia International Journal, No. XXV, Vol. 1/2018; Considerații în legătură cu taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri în materia raporturilor de familie reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în Dreptul nr. 8/2014; Efectele desfacerii căsătoriei prin divorț în lumina noului Cod civil, în Dreptul nr. 8/2013; Divorțul pe cale administrativă sau prin procedura notarială, în Dreptul nr. 7/2013; Divorțul pe cale judiciară, în Dreptul nr. 6/2013; Nulitatea căsătoriei în reglementarea Codului civil, în Dreptul nr. 9/2012; Condițiile de formă ale încheierii căsătoriei în temeiul Codului civil actual, în Dreptul nr. 7/2012.
 • participant la diferite conferințe naționale și internaționale (organizator, moderator și/sau speaker), dintre care menționăm: „VIII Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado”, Universidad Carlos III, Madrid, Spania, 12-13 mai 2022 – speaker; „Conferința Internațională Challenges of the knowledge society”, Universitatea Nicolae Titulescu, București, 2017-2019 – speaker; „Conferința internațională History, culture, citizenship in the European Union”, ediția a IX-a, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Pitești, 13-14 mai 2016 – organizator; „Conferinţa internaţională „Societatea bazată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane”, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Valahia din Târgovişte, 2012-2022 – organizator, moderator și/sau speaker; „International Conference on Anti-Corruption, Good Governance and Human Rights”, Paris, Franța, 14-16 noiembrie 2011 – moderator

Contact:

cristian.mares@mares.ro