Cristina Nicolescu, Dreptul familiei, ediția a 2-a, Editura Solomon, București, 2023, 620 pag.

Emese Florian

Ediţia de faţă, ce-a de-a doua, a lucrării Dreptul familiei, autor Cristina Nicolescu, conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, este, fără
îndoială, un episod firesc din viaţa acestui curs universitar – cu modestie calificat astfel, căci, în realitate, prin consistenţă şi acoperire se apropie de exigenţele unui tratat universitar.
Prima ediţie, aşteptată cu interes pe deplin răsplătit de comunitatea celor cu adevărat captivaţi de complexitatea fascinantă a dreptului familiei, a fost distinsă cu Premiul „Ioan Albu”,
acordat de Revista de Dreptul Familiei în parteneriat cu Editura Universul Juridic, pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei în anii 2019-2020.

(…)

Recenzie publicată în RDF nr. 2/2023