George Visu

Studii:

 • studii postodoctorale (2014-2015): Tineri cercetători de succes: Dezvoltare profesională în context internațional și interdisciplinar, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;
 • doctor în psihologie (2012): coordonator științific: Prof. Dr. Mircea Miclea. Titlul tezei – Detecţia comportamentului simulant: perspectiva diferenţelor interindividuale. Evaluatori externi: Prof. Pär Anders Granhag, Univ. of Gothenburg; Prof. Bruno Verschuere, Univ. of Amsterdam; Prof. Tom Farrow, Univ. of Sheffield;
 • studii postuniversitare: curs Postuniversitar de Perfecţionare (2005–2006), Specializarea Psihologie Judiciară, organizat de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;
 • absolvent al Masteratului de Consiliere Psihologică şi Psihoterapie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2003–2005);
 • absolvent al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Psihologie, cursuri zi, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2003).

 

Activitate profesională:

 • psiholog în cadrul Curţii de Apel Cluj (din 2005)
 • cadru didactic asociat în cadrul Masteratului de Psihologie Judiciară, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca (din 2014).

Cursuri: Tehnici de intervievare a copiilor (titular curs); Detecția minciunii și a comportamentului simulant (titular curs); Științe cognitive aplicate în context judiciar – seminarii (titular curs: Prof. univ. dr. Mircea Miclea); Psihologie judiciară, titular de curs (titular de curs, nivel licență);

 • Organizatorul și coordonatorul activităților de practică de specialitate pentru cei doi ani de masterat.
 • formator colaborator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplina Justiția pentru minori –Audierea minorului în procesul penal.
 • președinte și membru fondator al Asociației pentru Evaluarea Validității Declarațiilor în Abuzul Sexual – AEVDAS.

 

Activitate științifică:

 • ArticoleAlienarea parentală: Atunci când instanțele acceptă ceea ce știința respinge, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2022;  Ascultarea copiilor în cauzele civile: Ghid de interviu, în Revista de Dreptul Familiei nr 1/ 2020; Individual predictors of lie acceptability across development, în European Journal of Developmental Psychology nr. 19:5 (coautor); A Little Lie Never Hurt Anyone: Attitudes toward Various Types of Lies over the Lifespan, în Psychology in Russia. State of the Art Vol. 13 Issue 1/2020 (coautor); Can you Keep a Secret? Introducing the RT-based Concealed Information Test to Children, în Psychology, Crime & Law 1-54/2016; Detecting concealed information: The role of individual differences in executive functions and social desirabilityi, în Psychology, Crime & Law nr. 20:1/2014; Which came first, the truth or the lie? Effects of order and habituation in the Reaction Time-based Concealed Information Test, în Cognition, Brain, Behavior nr. 18(4)/2014 (coautor); When interference helps: Increasing executive load to facilitate deception detection in the Concealed information test, în Frontiers in Psychology nr. 4: 146/2014 (coautor); Individual differences in anxiety and executive functioning: A multidimensional view, în International Journal of Psychology nr. 48:4/2013 (coautor); Reaction Time-based Detection of Concealed Information in Relation to Individual Differences in Executive Functioning, în Applied Cognitive Psychology nr. 26:3/2012 (coautor); Detecting concealed information from a mock crime scenario by using psychophysiological and RT-based measures, în Cognition, Brain, Behavior. An interdisciplinary journal nr. 14(1)/2011 (coautor); The psychological impact of parental divorce on children’s personality, rationality and depression, în Psychology & Health nr. 25/2010.
 • Cărți și capitole: G. Visu-Petra, M. Buta, L. Visu-Petra (ed.), Psihologia copilului în context judiciar, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2016; G. Visu-Petra, O. Topan, D. Opre, Tehnici de intervievare a copiilor și adolescenților, în:  G. Visu-Petra, M. Buta, L. Visu-Petra (ed.), Psihologia copilului în context judiciar, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2016; G. Visu-Petra, C.  Borlean, Impactul divorțului: Vulnerabilitate și reziliență, în: G. Visu-Petra, M. Buta, L. Visu-Petra (ed.), Psihologia copilului în context judiciar, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2016; C. Fizesan, G. Visu-Petra, Copilul martor, în: G. Visu-Petra, M. Buta, L. Visu-Petra (ed.), Psihologia copilului în context judiciar, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2016; G. Visu-Petra, C. Borlean, Alienarea parentală: Considerente științifice și implicații legale ale unui concept controversat, în: G. Visu-Petra, M. Buta, L. Visu-Petra (ed.), Psihologia copilului în context judiciar, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2016.
 • Traduceri în limba română: a) în 2019: Lamb, La Rooy, Malloy, & Katz, Children’s testimony: A handbook of psychological research and forensic practice, Wiley Series in the Psychology of Crime, Policing and Law, 2022, apărut  la editura Asociației de Științe Cognitive din România – ASCR, Cluj-Napoca: Mărturia copilului: Cercetare psihologică și practică judiciară; b) în 2012: Aldert Vrij, Detecting lies and deceit: Pitfalls and opportunities, Wiley Series in the Psychology of Crime, Policing and Law, John Wiley & Sons, 2008, Ed. Asociației de Științe Cognitive din România – ASCR, Cluj-Napoca: Detecția minciunii și a comportamentului simulant: Dileme și oportunități.
 • Participant la diferite conferinței naționale și internaționale.

Contact:

georgevisupetra@psychology.ro