Georgeta-Bianca Spîrchez

Studii:

 • studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova (2010-2013);
 • studii universitare de masterat, programul de studii „Dreptul comunitar al afacerilor”, Facultatea de Drept și Sociologie, Universitatea Transilvania din Brașov (2006-2008);
 • studii universitare de licență, Facultatea de Drept și Sociologie, specializarea Drept, Universitatea Transilvania din Brașov (2002-2006).

Activitate profesională:

 • Lector universitar (oct.2022-prezent); Asistent universitar (oct.2016-sept.2022), Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov;
 • Cadru didactic titular (prep. univ, asist. univ. și apoi lect. univ.) al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, facultățile cu profil economic din Brașov (febr. 2011-sept. 2016);
 • Cadru didactic asociat Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir-centrul academic Brașov (oct.2009-febr.2011)
 • consilier juridic Camera de Comerț și Industrie Brașov (apr. 2008-oct. 2009);
 • expert asimilat magistraților Institutul Național al Magistraturii (martie 2007-martie 2008);
 • consilier juridic Primăria Municipiului Brașov-Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală, Serviciul Contencios (aug. 2006‑febr. 2007).

Activitate științifică:

 • autor al lucrării Drept execuțional civil. Sinteze legislative, soluții jurisprudențiale și teste grilă recapitulative, Editura Universul Juridic, 2022;
 • autor și coautor a peste 50 de articole publicate în revistele de specialitate juridică – Selecție: Optica Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele privind discriminarea bazată pe orientarea sexuală a unuia dintre părinți, Revista Universul Juridic nr.9/2022; G.B. Spîrchez, Standardul european de avut în vedere în cauzele privind stabilirea drepturilor parentale ale persoanelor cu afecțiuni psihice, Revista Universul Juridic nr. 8/2022; (In)admisibilitatea contestării paternității stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în situația probelor noi obținute prin procedee tehnico-științifice care nu erau disponibile la data soluționării cauzei, Revista Universul Juridic nr. 5/2022; Interpretarea și aplicarea practică a excepției de risc grav, prevăzută de art.13 alin.(1) lit. b) din Convenția de la Haga, asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, în cazurile de violență domestică, Revista Universul Juridic nr. 4/2022; Neexecutarea hotărârilor privind exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, cauză a alienării parentale. Câteva repere din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Revista Universul Juridic nr. 3/2022; G.B. Spîrchez, Posibilitatea invocării caracterului abuziv al clauzelor contractuale din titlul executoriu, în procedura contestației la executare, sub semnul unei practici judiciare naționale neunitare, Revista Universul Juridic nr. 2/2022; Despre contractul de activitate sportivă și ale sale controverse juridice (coautor), Revista Universul Juridic nr.10/2021; Sarcina probei în materia răspunderii juridice a producătorilor de vaccinuri. Câteva repere din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (coautor), Revista Universul Juridic nr.9/2021; Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la educația copiilor lor. Studiu de caz: școlarizarea la domiciliu din perspectivă internațională, Revista de Dreptul Familiei nr.1/2021 (coautor I. Nicolae); Unele considerații referitoare la recentele modificări legislative în materia vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, prin raportare la exigențele dreptului Uniunii Europene, Revista Universul Juridic nr.10/2020; Revizuirea hotărârii civile ca urmare a unei soluționări amiabile – inclusiv în ipoteza unei declarații unilaterale – survenite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Argumente de lege ferenda, publicat în Revista Pandectele Române nr.3/2020 (coautor); About the fair balance of competing rights in the context of the Covid-19 pandemic, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2020, special issue (Coautor); Acțiuni privind filiația față de mamă în ipoteza maternității de surogație. Dezlegări din practica instanțelor din România, publicat în Revista de Dreptul familiei nr.1-2/2019 (coautor I. Nicolae); Analiza nulității absolute a adopției prin prisma încălcării dreptului la viață de familie. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieț împotriva României, publicat în Revista română de drept privat nr.3/2018 (coautor I. Nicolae); Aspecte legislative și jurisprudențiale relevante în evaluarea unei căsătorii de conveniență, în Revista Dreptul nr.9/2017 (coautor I. Nicolae); Interpretări ale instanțelor europene ce vizează dreptul la identitate al copilului, în Studia UBB Iurisprudentia nr.3/2017 (coautor I. Nicolae); Noțiunea juridică de familie. Aspecte de actualitate din jurisprudența CEDO și legislația Uniunii Europene, în Pandectele Române nr.1/2017 (coautor I. Nicolae); Despre admisibilitatea acordării de împrumuturi bănești cu dobândă de către persoane fizice și juridice, altele decât cele autorizate în condițiile legii, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr.3/2017 (coautor); Discuții în legătură cu posibilitatea anulării contractului de tranzacție încheiat în contextul constrângerii economice, publicat în Revista “Dreptul” nr.8/2013 etc.

 

Contact:

georgeta-bianca.spirchez@unitbv.ro