„Pactul de familie” – Alegerea regimului matrimonial şi modalitatea de implementare a regulilor patrimoniale aplicabile căsătoriei

Alexandru Radu TOGAN

REZUMAT

Raportul căsătorie‑patrimoniu poate fi influenţat de către soţi sau viitorii soţi prin alegerea regimului matrimonial care să le reglementeze raporturile patrimoniale pe durata (şi ulterior) căsătoriei. Modalitatea şi momentul în care poate fi ales sau modificat un regim matrimonial suscită anumite discuţii. În plus, masa patrimonială a bunurilor comune poate subzista ulterior modificării sau înlăturării unui regim matrimonial, aspect care, din perspectiva raporturilor juridice născute până la momentul partajului, poate crea situaţii problematice.

Cuvinte‑cheie: regim matrimonial, convenţie matrimonială, soţi, bunuri, patrimoniu.

«Pacte de famille» – Le choix du régime matrimonial et la manière de mettre en œuvre les règles patrimoniales applicables au mariage

RÉSUMÉ

La relation entre le mariage et le patrimoine peut être influencée par les époux ou futurs époux en choisissant le régime matrimonial qui régirait leurs relations patrimoniales pendant (et après) le mariage. La manière dans laquelle un régime matrimonial peut être choisi ou modifié soulève quelques discussions. De plus, la masse patrimoniale des biens communs peut subsister après la modification ou la suppression d’un régime matrimonial, aspect qui, du point de vue des relations juridiques nées jusqu’au moment du partage, peut créer des situations problématiques.

Mots‑clés: régime matrimonial, convention matrimoniale, époux, biens, patrimoine.

“Family Pact” – The choice of matrimonial regime and the way of implementing the patrimonial rules applicable to marriage

ABSTRACT

The relation between marriage and patrimony can be influenced by the decision of the spouses or future spouses to choose a certain matrimonial property regime, whose rules will regulate the patrimonial aspects during (and after) the marriage. The means and the moment in which a matrimonial property regime can be chosen or modified can raise certain discussions. Moreover, the patrimonial mass of common goods can persist after the modification or removal of a certain matrimonial property regime, aspect which can lead to troublesome situations regarding the legal relations that can arise until the moment of the division of property.

 

Material publicat în RDF nr. 1/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post