Anca-Magda Voiculescu

Studii:

 • absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București (1997);
 • absolventă a unor cursuri postuniversitare la Facultatea de Drept a Universității din București: disciplina „Drept privat” (1999) și „Drept comunitar” (2006);
 • absolventă a cursului postuniversitar „Managementul resurselor umane”  (2007, Facultatea de Management din cadrul Academiei de Științe Economice din Bucureşti);
 • absolventă a masterului „Drept comunitare” (2007, Facultatea de Drept a Universității din București);
 • doctor în drept, domeniul dreptul Uniunii Europene, Universitatea „Nicolar Titulescu” din București (2012), sub coordonarea domnului prof.univ.dr. Augustin Fuerea.

 

Activitate profesională (sinteză):

 • preşedinte al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti (2019 – prezent);
 • judecător specializat în materia dreptului familiei la Tribunalul Bucureşti (2007 – prezent);
 • judecător, Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă (2004 – prezent);
 • judecător definitiv, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Specializare în  litigii de dreptul familiei (1999– 2004);
 • judecător stagiar, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (1997 – 1999).

 

Activitatea didactică:

 • formator la Institutul Național al Magistraturii (2017-prezent), în cadrul catedrei de formare iniţială, pentru disciplina dreptul familiei;
 • format la Școala Națională de Grefieri (2007-prezent), în cadrul catedrei de formare iniţială, pentru disciplinele drept comunitar, cooperare judiciară internațională;
 • formator la Școala Națională de Grefieri (2007-2017), în cadrul catedrei de formare iniţială, pentru disciplinele drept comunitar și drept procesual civil.

 

Activitate științifică (sinteză):

 • I. Autor sau, după caz, coutor al unor studii, articole și/sau cărți de specialitate, dintre care amintim:

a. Articole publicate (autor unic):  Aplicabilitatea directă şi efectul direct ale regulamentelor comunitare – editat bilingv (engleză şi română) şi publicat în CKS-eBook 2009, pp. 571-591, proceedings al Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale organizată de Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti, The 3rd International Scientific Session “Challenges of the knowledge Society”; Conceptul efectului direct, în Caietul Ştiinţific al Universităţii Româno-Germane, Sibiu, a IX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Sibiu 2009, Ed. Burg, pp. 275-282; Efectul direct al deciziilor comunitare, în Caietul Ştiinţific al Universităţii Româno-Germane, Sibiu, a IX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Sibiu 2009, editat de Editura Burg, pp. 283-290; Effectiveness of EU Law in Member States,  editat în limba engleză şi publicat în CKS-eBook 2011, proceedings al Sesiunii Stiintifice Internationale organizate de Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti, The 5th International Conference “Challenges of the Knowledge Society” (Scientific Session Proceedings, indexat BDI de EBSCO-CEEAS, publicat în colaborare cu ”Pro Universitaria Publishing House”, recunoscută de ”The National University Research Council” – CNCSIS – în format CD-ROM), pp. 549-559; Consilierea psihologică a minorului în cadrul executării silite. Reglementarea actuală din perspectiva CEDO. Corelare cu alte proceduri speciale în materia protecţiei minorului, în Revista Română de Executare Silită nr. 1/2017, pp. 69 – 88; Interaction between Hague Convention on the civil aspects of international child abduction and domestic litigations concerning domicile of the child and parental authority, editat în limba engleză şi publicat în Jurnalul Sesiunii Științifice Internaționale organizate de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti şi Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale „Niculae Titulescu”, The 12th International Conference “Challenges of the Knowledge Society”, Editura „Nicolae Titulescu”, 2018, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, pp. 347 – 355; Parental authority versus common custody, în Lex et Scientia International Journal nr. XXV, vol. 1/2018, pp. 356 – 362; Autoritatea parentală în contextul litigiilor privind răpirile internaționale de minori, în M. Avram (coord.), „Autoritatea părintească – între măreţie şi decădere”, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 178 – 208; Direct Judicial Communication within International Hague Network of Judges, în „Manual. Seminar European – Cooperarea dintre statele membre ale UE în vederea soluţionării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reţinerea ilicită a unui copil”, Editura Sitech, Craiova, 2018, în cadrul proiectului „Seminar european – Cooperarea între Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluţionării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reţinerea ilicită a unui copil”, finanţat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiţie” 2015 al Comisiei Europene, pp. 113 – 126; Interdisciplinary judicial cooperation: mutual recognition of protection measures in European Union, editat în limba engleză şi publicat în Jurnalul Sesiunii Științifice Internaționale organizate de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti şi Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale „Niculae Titulescu”, The 13th International Conference “Challenges of the Knowledge Society”, Ed. „Nicolae Titulescu”, 2019, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, pp. 839 – 849; Substitution of parental consent when minors travel abroad: sanction or remedy?, editat în limba engleză şi publicat în Jurnalul Sesiunii Științifice Internaționale organizate de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti şi Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale „Niculae Titulescu”, The 13th International Conference “Challenges of the Knowledge Society”, Editura „Nicolae Titulescu”, 2019, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, pp. 418 – 425; Still in discussion: Habitual residence of the child, editat în limba engleză şi publicat în Jurnalul Sesiunii Științifice Internaționale organizate de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, Universitaea Deusto Bilbao şi Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale „Niculae Titulescu”, The 14th International Conference “Challenges of the Knowledge Society”, Editura „Nicolae Titulescu”, 2021, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, pp. 345 – 353; Protection order versus (?) Parental authority, editat în limba engleză şi publicat în Jurnalul Sesiunii Științifice Internaționale organizate de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, Universitaea Deusto Bilbao şi Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale „Niculae Titulescu”, The 14th International Conference “Challenges of the Knowledge Society”, Ed.„Nicolae Titulescu”, 2021, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, pp. 354 – 360; Riscul Grav. Excepție de la principiul înapoierii în cazul răpirilor internaționale de minori, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022, pp. 402 – 440.

b. Articole publicate în coautorat: Recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în materia dreptului familiei, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021, pp. 465 – 510 (în coautorat cu F. G. Păncescu). 

Culegeri de jurisprudenţă comentată în coautorat: Aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, cauze CJUE comentate, în Buletinul Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, nr. 2/2016, Editura Universul Juridic, publicaţie on – line, în coautorat; Competențe judiciare speciale (jurisprudență comentată), în Buletinul Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială, nr. 3/2018, dedicat jurisprudenței Convențiilor de la Lugano și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă, Editura Hamangiu, 2018, în coautorat.

c. Cărţi în coautorat: Manual. Seminar European – Cooperarea dintre statele membre ale UE în vederea soluţionării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reţinerea ilicită a unui copil”, Ed.Sitech, Craiova, 2018, publicaţie în coautorat; Buletinul Jurisprudenței 2018 – Tribunalul București, Ed. Universul Juridic, 2020, publicație în coautorat; Buletinul Jurisprudenței 2019 – Tribunalul București, Ed. Universul Juridic, 2020, publicație în coautorat.

 • II. participant la diferite conferințe naționale sau, după caz, internaționale, dintre care amintim: The International Conference on Law, European Studies and International Relations, the 10th Edition, cu tema Regulation no. 650/2012 versus Regulation no. 2201/2003. Measures related to succession or parental responsibility? (11-12 mai 2022, Universitatea „Titu Maiorescu” București);  The 14th International Conference “Challenges of the Knowledge Society” cu lucrările „Still in discussion: Habitual residence of the child” și „Protection order versus (?) Parental authority(21 mai 2021, Universitatea „Nicolae Titulescu” București); Conferința (inter)națională de Drept civil. Familia, ed. a IV-a, On-line, cu tema Recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în materia dreptului familiei” (22-23 octombrie 2021); Conferinţa Autoritatea părintească, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, cu tema „Autoritatea parentală în contextul litigiilor având ca obiect răpirile internaţionale de minori” (octombrie 2018); etc.
 • III. participant la diferite stagii de pregătire profesională în țară și străinătate.

Contact:

ancamagda.voiculescu@gmail.com