Carmen Oana Mihăilă

Studii:

 • Absolventă a Facultății de Drept, Universitatea din Oradea (2000);
 • Absolventă a Masterului Drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea (2001);
 • Doctor în Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” Sibiu, teza de doctorat: Adopția – Drept român și comparat, (2009);
 • Cursuri pregătire profesională: Formator – formare profesională – perfecționare (2010); Program de formare profesională și perfecționare Inspector/Referent Resurse Umane (2011), Curs de formare continuă pentru mediatori – Comunicare în mediere (2012); Program de formare profesională și perfecționare Consilier Juridic (2012); Program de formare profesională și perfecționare Comunicare (2012); Specialist în activitatea de Coaching, certificat de absolvire (2021).

 

Activitate profesională:

 • Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea (din 2022); până în anul 2022: preparator, asistent, lector universitar, Universitatea din Oradea;
 • Consilier juridic, Net Expert S.R.L. (din 2020); Consilier juridic: S.C. Jurisrom S.R.L., S.C. Recolo S.A., S.C. Plastor S.A. (2000-2020); Șef al Oficiului juridic, Universitatea din Oradea (2005-2008);
 • Membru în Consiliul de conducere al Colegiului Consilierilor Juridici din Bihor;
 • Membru în comisii pentru ocuparea posturilor vacante didactic auxiliar/contractuale, Universitatea din Oradea;
 • Membru în Consiliul Departamentului de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea;
 • Secretar științific al Centrului de Cercetare în Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea;
 • Membru al Consiliului Consultativ Legislație – Juridic (CCLJ), Universitatea din Oradea;
 • Membru al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale;
 • Membru al Consiliului de redacție și științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI);
 • Membru al International Society of Family Law.

 

Activitate științifică:

 • Autor al monografiei „Adopţia. Drept român şi drept comparat”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
 • Autor al Cursului universitar „Dreptul proprietății intelectuale”, Editura Universul Juridic, București, 2021;
 • Membru în comitete de organizare și științifice, moderator și/sau speaker la conferințe naționale și internaționale;
 • Autor și coautor al unei serii de articole științifice prezentate în cadrul sesiunilor de comunicare, conferințelor interne şi internaționale în domeniul juridic;
 • Publicări în reviste: Revista de Dreptul familiei, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, Studia Universitatis Babes-Bolyai – Series Jurisprudentia, Revista Tribuna Juridică, Revista Perspectives of Law and Public Administration, Revista Fiat Justitia, Revista Facultății de Drept Oradea, Proceedings of the International Conference European Union’s History, Culture and Citizenship, Annales Universitatis Apulensis – Series Jurisprudentia, The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences.
 • Lucrări în volume colective publicate la Editura Universul Juridic, Editura Hamangiu, Editura Academiei Române, Editura ProUniversitaria.

Selecție de lucrări: Dreptul copilului de a-și cunoaște originile-drept la identitate. Un drept absolut? Privire asupra adopției, RUAM și maternității de substituție”, Revista de Dreptul Familiei, nr. 2/2022; Adopţia internaţională. Interzicerea adopţiei de către persoanele de acelaşi sex. Rainbow families. O realitate încă de neacceptat?”, Revista de Dreptul Familiei, nr. 2/2021;  „Problema” digitalizării în încercarea de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, Revista de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2021; “Marriage Conventions. An overview in Romanian and Comparative Law”, Revista Perspectives of Law and Public Administration, volumul 10, nr. 1/2021;  “Călătorie prin trecut și prezent. Căsătoria și regimurile matrimoniale”, Revista Studia UBB, Despre (r)evoluții în Drept, v. 65 nr. 4/2020; „Buna-credință – valoare juridică fundamentală. Element esențial în îndeplinirea obligației de loialitate și cooperare în contractele de distribuție comercială”, In honorem Valentin Mirișan. Gânduri, Studii și Instituții, Ed. Universul Juridic, București, 2020; „Căsătoria copilului. “Sweet 16”. O privire comparativă”, Revista de Dreptul Familiei, nr. 1/2020; „The Contractualization of Filiation and Medically Assisted Human Reproduction Techniques”, Revista Fiat Justitia nr. 1/2020; „Este locuința alternativă în interesul superior al minorului după divorțul părinților săi?, Revista Facultății de Drept Oradea nr. 1/2020; Parteneriatele înregistrate. Între realitate și deziderat legislativ și social, Revista de Dreptul familiei, nr. 1-2/2019; „The Right to “Good Death” – a New Right Alongside the Right to Life?”, Revista Fiat Justitia nr. 1/2019; „Aspects related to patrimonial effects of divorce in relation to compensation and compensatory provision”, Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture and Citizenship 12th edition, 2019, Pitești, Ed. C.H. Beck, 2019; „Counterfeiting and illicit drug sales. Effects on intellectual property rights”, Revista Tribuna Juridică vol. 8/2018; „Short comparative overview of the conventional matrimonial regimes in Romania and Hungary”, vol. Current Questions and European Answers on the Field of Law and Justice in Romania and Hungary, Miskolc, 2015

Contact:

carmen.oana.mihaila@gmail.com