MANIFESTĂRI ALE PRINCIPIULUI INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN MATERIA OCROTIRII PATRIMONIULUI ACESTUIA

Alexandru-Victor DOROŞ*

REZUMAT

Fragilitatea copilului în circuitul civil este proteguită de principiul interesului superior al copilului, principiu care are diferite manifestări în legislaţia actuală. Prezentul articol realizează o încercare de sistematizare şi analiză a acestor manifestări, precum şi o critică constructivă a acestora.

Cuvinte-cheie: patrimoniu, copil, interes superior al copilului, autorizare instanţă de tutelă, capacitate de exerciţiu.

MANIFESTATIONS DU PRINCIPE DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT EN MATIÈRE DE PROTECTION DE SON PATRIMOINE

RÉSUMÉ

La fragilité de l’enfant dans le circuit civil est protégée par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe qui a différentes manifestations dans la législation actuelle. Cet article tente de systématiser et d’analyser ces manifestations, ainsi qu’une critique constructive de celles-ci.

Mots-clés: patrimoine, enfant, intérêt supérieur de l’enfant, autorisation du tribunal des tutelles, capacité d’exercice.

MANIFESTATIONS OF THE PRINCIPLE OF THE CHILD’S BEST INTERESTS IN PROTECTING THE CHILD’S PATRIMONY

ABSTRACT

The fragility of the child in the civil circuit is protected by the principle of the best interests of the child, a principle that has different manifestations in current legislation. This article attempts to systematize and analyze these manifestations, as well as a constructive critique thereof.

Keywords: patrimony, child, superior interest of the child, guardianship court authorization, capacity to exercise.

* Notar public; Doctorand al Universităţii de Vest din Timişoara.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post