Nr. 2/2020

Cuprins

EDITORIAL  
Cornel Udrea Singurătatea colectivă pp. 21-22
 
STUDII  
Vlad Ionuț Domocoș Consideraţii privind instituţia tutelei (II). Consiliul de familie – de la măreţie la decădere pp. 25-40
Alexandru-Victor Doroș Regimul juridic al termenului de reflecţie din cadrul procedurii divorţului pe cale notarială pp. 40-51
Ioana-Anamaria Filote-Iovu Dreptul copilului de a avea legături personale cu părinţii sau cu alte persoane, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a celei naţionale pp. 52-104
Emese Florian Despre fidelitate, ca îndatorire conjugală pp. 105-118
Gabriela-Aura Fodor Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracţiunii de violenţă în familie pp. 119-128
Dorel Herinean Tangenţele dintre dreptul penal şi procedura divorţului. O privire teoretică pp. 129-164
Rolf Madaleno  Descargo de responsabilidad del patrimonio en el pacto antenupcial (Exonerare de răspundere patrimonială în convenţia matrimonială) pp. 165-184
Bogdan Dumitru Moloman Pot fi virusate şi puse în carantină relaţiile de familie? Despre obligaţii şi drepturi familiale în vremuri pandemice pp. 185-221
Ioan Ilieş Neamţ Regimul juridic al lucrărilor autonome cu caracter durabil edificate de un soţ pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soţ pp. 222-256
Veaceslav Pînzari Unele consideraţii cu privire la reglementarea rudeniei ca impediment la căsătorie în legislaţia Republicii Moldova pp. 257-267
Szilárd Sztranyiczki Se impune reglementarea legală a procedurii maternităţii surogat în România? pp. 268-281
Flávio Tartuce Coronavirus and the major challenges to the family law. The civil imprisonment of those who failed to make alimony payments (Coronavirusul şi provocările majore pentru dreptul familiei. Pedeapsa închisorii civile pentru persoanele care nu au plătit pensiile alimentare) pp. 282-286
Alexandru Radu Togan Locuinţa de familie – sau ce se înţelege în Codul civil prin familiarul termen „acasă”. Cadru legal, probleme practice, publicitate pp. 287-307
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ
Bogdan Dumitru Moloman Neconstituţionalitate. Tutelă. Atribuţii de control. Instanţa de tutelă vs. Autoritatea tutelară. Art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil pp. 311-318
Instanţa de judecată. Acord de mediere privind desfacerea căsătoriei. Cereri accesorii divorţului. Recurs în interesul legii pp. 319-324
Cerere de divorţ. Competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor pp. 325-326
Modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu propriul copil în vremuri pandemice. Ordonanţă preşedinţială pp. 327-330
(I) Prerogativa părintelui nerezident de a avea legături personale cu copilul său. Structura complexă a prerogativei. Obligarea părintelui rezident de a aduce copilul în ţară. (II) Solidaritatea obligaţiei părinţilor de a presta întreţinere pp. 331-342
Paula-Alina Lupu Plata pensiei de întreţinere sub forma unui depozit pe numele minorului de care acesta să beneficieze la împlinirea majoratului. Solicitarea de a păstra legături personale cu minorul „în orice locaţie din lume” pp. 343-346
 
RESTITUTIO
Ioan Albu Despre cerinţa ca viitorii soţi să-şi comunice reciproc starea sănătăţii pp. 351-356
Dan Chirică Natura juridică şi valorificarea drepturilor constructorului pe terenul unui terţ pp. 357-369
 
CODEX BIBLIOGRAFIC  
Bogdan Dumitru Moloman Codex bibliografic (perioada septembrie 2019 – octombrie 2020) pp. 373-378
 
RECENZII  
Emese Florian Cristina Nicolescu, Dreptul familiei, Editura Solomon, Bucureşti, 2020, 581 pagini pp. 381-385
 
EVENIMENT   pp. 389-391

 

TABLE DE MATIÈRES_2_2020

TABLE OF CONTENTS_2_2020