Nr. 2/2023

EDITORIAL  
Florin Coșulet Familia – sau forța gravitațională a concretului pp.19-21
 
STUDII  
Oana Elena Buzincu  Cum privim divorțul? Perspectiva efectelor nepatrimoniale ale acestuia pp.25-46
Marcos Catalan The legal status of the human embryo in brazilian law pp.47-66
Gabriela Cristina Frențiu Scurte considerații privitoare la obligația de întreținere între foștii soți pp.67-96
Carmen Oana Mihăilă Familia post-divorț. Relația părinte-copil. Perturbări, ajustări, adaptări pp.97-141
Ioan Ilieș Neamț Când divorțul devine cu adevărat un duel. Sau despre cererea reconvențională în procesele de divorț  pp.142-214
Cristina Nicolescu Prezumția legală de paternitate, quo vadis? pp.215-233
Evelina Oprina Ratele neexigibile și creanțele periodice – două problematici generatoare de confuzie și controverse în materia obligației de întreținere datorate minorului pp.234-255
Leonardo B. Pérez Gallardo La unión de hecho afectiva en el Código de las familias de Cuba: la realidad se impuso al mito pp.256-300
Gabriel Ciprian Stegărescu Substituțiile fideicomisare – de la protejarea nobilimii la consilierea unor relații pp.301-316
Szilard Sztranyiczki Considerații cu privire la unele situații de vulnerabilitate a majorului pp. 317-334
JURISPRUDENȚĂ CEDO
Călina Jugastru Buhuceanu și alții contra României. Linii de consolidare și dileme pp.337-352
JURISPRUDENȚĂ
Bogdan Dumitru Moloman Neconstituționalitate. Dispozițiile art. 378 alin. (1) lit. c) C.pen. Neplata pensiei de întreținere stabilită prin act notarial (în rezumat) pp.355-369
Evelina Oprina Refuzul minorului de a-l părăsi pe debitor sau manifestarea aversiunii față de creditor în procedura de executare silită. Culpa creditorului însuși (însoțită de comentariu) pp.370-385
RESTITUTIO
Traian Ionașcu Capacitatea de exercițiu a drepturilor civile și ocrotirea sub aspect patrimonial a lipsei și a restrîngerii acestei capacități, în lumina recentei legislații a R.P.R. pp.389-435
CODEX
Bogdan Dumitru Moloman Codex bibliografic (octombrie 2022-septembrie 2023) pp.439-448
RECENZII
Emese Florian Cristina Nicolescu, Dreptul familiei, ediția a 2-a, Editura Solomon, București, 2023, 620 pag. pp.451-455
Călina Jugastru Hélène Péroz, Eric Fongaro, Droit international privé patrimonial de la famille, 3éd., Lexisnexis, Paris, 2023, 616 pag. pp.456-460
Bogdan Dumitru Moloman Gabriela Cristina Frențiu, Divorțul și procedura divorțului în teoria și practica judiciară, Editura Universul Juridic, București, 2023, 368 pag. pp.461-464
EVENIMENT pp.467-468

TABLE DE MATIÈRES_nr_2_2023

TABLE OF CONTENTS_nr_2_2023